პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მოღიმი ბაჰმან

, დოქტორი

  • b.moghimi@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 Mar 29 2012 12:00AM/
2 Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 Zarmehr Industrial Mineral Group ბიზნესის განვითარების მენეჯერი 2011.11.01 1900.01.01
2 "ნესტლე" (ირანი) დირექტორი 2007.11.01 2008.02.01
3 DoorAsaan Automatic Doors (ირანი, მაშჰადი) დირექტორი 2007.11.01 2008.02.01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2017.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი