თუ სწავლა გინდა
   
მოღიმი ბაჰმან

პროფესორი, საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირების მენეჯერი, დოქტორი

  • b.moghimi@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 Mar 29 2012 12:00AM/
2 Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2017.07.01
2 Zarmehr Industrial Mineral Group ბიზნესის განვითარების მენეჯერი 2011.11.01 1900.01.01
3 "ნესტლე" დირექტორი 2007.11.01 2011.02.01
4 DoorAsaan Automatic Doors (ირანი, მაშჰადი) დირექტორი 2007.11.01 2008.02.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი