თუ სწავლა გინდა
   
ბარათაშვილი რუსუდან

მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნესისი ადმინისტრირება ბაკალავრი Jul 28 2006 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი