პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გვენეტაძე თამარ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა მარკეტინგის ფაკულტეტი Dec 20 2007 12:00AM/
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 HSBC ბანკი საქართველო საბანკო ოპერაციების დეპარტამენტი 2007.10.01 2011.12.09
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი