თუ სწავლა გინდა
   
გვენეტაძე თამარ

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა მარკეტინგის ფაკულტეტი Dec 20 2007 12:00AM/
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 HSBC ბანკი საქართველო საბანკო ოპერაციების დეპარტამენტი 2007.10.01 2011.12.09

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი