თუ სწავლა გინდა
   
დგვეფაძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი,


ბიო

ნინო დგვეფაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი. დაამთავრა თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო ინსტიტუტი. Randolph-Macon Liberal Arts College-ში იყო გაცვლითი სტუდენტი. CERMA - მენეჯმენტთა სკოლა-ში მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. მას აქვს მრავალწლიანი პროფესიოული. მას აქვს კონსულტირების, ტრენინგების შექმნისა და ჩატარების გამოცდილება.