პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გამყრელიძე ლიანა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი.ჭავწავაძის სახ.უცხო ენათა ინსტიტუტი ინგლისური ენა ინგლისური ენის მასწავლებელი Oct 22 1973 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 უცხო ენათა ინსტიტუტის მოსამზადებელი განყოფილება ინგლისური ენის პედაგოგი 1973 1978
2 ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 1978 1994
3 ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების სასწავლო ინსტიტუტი უცხო ენათა კათედრის გამგე 1994 1999
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი ინგლისური ენის ლექტორი 1999 2004
5 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი