თუ სწავლა გინდა
   
გამყრელიძე ლიანა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

ლიანა გამყრელიძე - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი. დაამთავრა ი.ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტი სპეციალობით  ინგლისური ენა.