თუ სწავლა გინდა
   
გამყრელიძე ლიანა

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი.ჭავწავაძის სახ.უცხო ენათა ინსტიტუტი ინგლისური ენა ინგლისური ენის მასწავლებელი Oct 22 1973 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი ინგლისური ენის ლექტორი 1999 2004
3 ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების სასწავლო ინსტიტუტი უცხო ენათა კათედრის გამგე 1994 1999
4 ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 1978 1994
5 უცხო ენათა ინსტიტუტის მოსამზადებელი განყოფილება ინგლისური ენის პედაგოგი 1973 1978

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი