პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კერესელიძე მაია

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსსუ სამკურნალო Jan 14 1983 12:00AM/
2 სხივური და ინტერვენციული დიაგნოსტიკის სკ ინსტიტუტუი სამედიცინო მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დეპარტამენტის უფროსი 2003.02.21 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი