თუ სწავლა გინდა
   
კერესელიძე მაია

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

მაია კერესელიძე-1982 წელსდაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის, სამკურნალო ფაკულტეტი,  წითელ დიპლომზე,  გავლილი აქვს ორდინატურის კურსი ალერგოლოგიაში თსსუ–ს კათედრაზე.

1990 წელს დაიწყომუშაობა ექიმ–რენტგენოლოგად ამიერკავკასიის რკინიგზის სხივური და ინტერვენციული დიაგნოსტიკის ინსტიტუტში,  პროფილით - თავისა და ზურგის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია.

1997 წელს დაიცვა დისერტაცია და  დღემდე  მუშაობსსამედიცინო ინფორმაციის სფეროში, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო სტატისტიკის და ინფორმაციის ცენტრის დირექტორის მოადგილედ.

 თანამშრომლობა აქვს  ადგილობრივდასაერთაშორისოორგანიზაციებთან, ეწევააკადემიურსაქმიანობას.