ჩასქროლე

და აღმოაჩინე მეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი

პროგრამები

მაგისტრანტობის კანდიდატთა სია, რომელთაც მოიპოვეს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება/strong>

 1. საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამა
 2. საერთაშორისო ურთიერთობები
 3. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
 4. საჯარო მმართველობა
 5. გამოყენებითი ფსიქოლოგია
 6. რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 7. ჯანდაცვის ადმინისტრირება
 8. ბიზნესის ადმინისტრირება
 9. ინფორმატიკა
 10. არქეოლოგია
 11. განათლების ადმინისტრირება
 12. სამართალი
 13. სამართალი-სარეზერვო სია
 14. საქართველოს ისტორია
 15. ინგლისური ფილოლოგია

მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც მოიპოვა საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად, 19 სექტემბრიდან 21 სექტემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოს:

 • სწავლების საფასურის იმ ოდენობის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც აღემატება მოპოვებულ სახელმწიფო სასწავლო გრანტს.

აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს 19 – 21 სექტემბერი.

 გასაუბრების დრო მათთვის ვინც უცხო ენის ტესტში გადალახა მინიმალური ბარიერი

 1. ბიზნესის ადმინისტრირება
 2. ინგლისური ფილოლოგია
 3. ინფორმატიკა
 4. ისტორია
 5. საჯარო მმართველობა
 6. სამართალი და საერთაშორისო ბიზნეს სამართლი
 7. განათლების ადმინისტრირება
 8. კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
 9. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
 10. ჯანდაცვის ადმინისტრირება
 11. გამოყენებითი ფსიქოლოგია
 12. რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 13. საერთაშორისო ურთიერთობები


ინფორმაცია 2018 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველთათვის!

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:

 1. ჩააბაროს უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ინგლისურ ენაში;
  ტესტის ნიმუში
 2. გასაუბრების თემატიკა სპეციალობის მიხედვით. (დააჭირეთ აქ)

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:

 • ჩააბაროს უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ინგლისურ ენაში; ხოლო სამართლის პროგრამაზე სწავლების მსურველთათვის ინგლისური/გერმანული.

შენიშვნა: საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ენის გამოცდიდან თავისუფლდებიან თუ დახურული აქვთ B2 დონე ინგლისური/გერმანული

 • გასაუბრება სპეციალობის მიხედვით.
 • წარადგინოს გამოცდის საფასურის ქვითარი (20 ლარი). გადახდა ხდება შემდეგ ბანკებში: თი ბი სი, ქართუ, ბაზისბანკი.

შ.პ.ს. საქართველოს უნივერსიტეტი ს/კ 205037137
ბაზისბანკი - GE 27BS 000 000 000 873 6079 (მაგისტრატურა)

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ჩატარდეს 10 სექტემბერს, 10:00 საათზე, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა,  IV სასწავლო კორპუსში, ოთახი #-407.

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გასაუბრება ჩატარდეს 13 და 14 სექტემბერს:

გთხოვთ იხილოთ გრაფიკი

ინფორმაცია მათთვის ვინც აბარებს ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე

სამართლის სამაგისტრო და საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სრული დაფინანსების მოპოვების შესახებ სრულიინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ფაილში

წარსადგენი დოკუმენტაცია

 • საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ბაკალავრის დიპლომი (დედანი, ასლი), ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ფოტოსურათი (3X4).      
 • CV ფოტოსურათით და სამოტივაციო წერილი.

სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს, როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონულ. (CD-ზე ჩაწერილი Jpg ფორმატით)

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილების შემთხვევაში მაგისტრანტობის კანდიდატი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საპრეტენზიო განაცხადი გამოცდის შედეგების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღისა.

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადა განისაზღვროს 29 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით. რეგისტრაცია ჩატარდეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 18:00 საათიდან 21:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსი, II სართული, ოთახი #-201.

ვაკანტური ადგილები

პროგრამები

საფასური

ადგილების რაოდენობა

ტესტის ტიპები

ბიზნესის ადმინისტრირება

3000

80

B

საჯარო მმართველობა

3000

30

A

გამოყენებითი მეცნიერებები

3000

10

B

გამოყენებითი ფსიქოლოგია

3500

45

A

განათლების ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი).

3000

10

A

ინგლისური ფილოლოგია

3000

15

A

ინფორმატიკა

3000

25

B

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

3000

5

A

რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

3500

20

B

საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი. (ინგლისურენოვანი)

4000

20

C

საერთაშორისო ურთიერობები

3500

20

A

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

3000

15

A

სამართალი

3000

60

C

საქართველოს ისტორია

3000

10

A

ფარმაცია

3000

15

A

ფარმაციის მენეჯმენტი.

3000

15

B

ქართული ფილოლოგია

3000

10

A

ჯანდაცვის ადმინისტრირება

3000

15

B

არქეოლოგია

3000

5

A


ანკეტა-კითხვარი მაგისტრატურისთვის
სამაგისტრო    პროგრამებიინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლა


სამართლის სკოლა


სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა


ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლა


ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაSHARE ON


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22
სასარგებლო ბმულები