საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის მედიცინის დეპარტამენტის კვლევითი პროექტი

2021 -2024 წწ

დასახელება:   კოვიდ  19-ის   რეზიდუალური პერიოდის  კლინიკური და ქცევითი თავისებულებები

 

თემის დასახელება

აკადემიური და კვლევითი პერსონალი

კვლევაში ჩართული სტუდენტების რ-ბა და პირობები

შენიშვნა

 

მიზანი:

კოვიდ  19-ის   რეზიდუალური პერიოდის  კლინიკური და ქცევითი თავისებულებების შესწავლა  

2021 -2024 წწ თბილისის პჯდ და სპეციალიზირებულ ცენტრებში

 

აღწერა:

პჯდ ექიმთან კოვიდ  19-ის მიზეზით   მიმართული პაციენტების ქცევის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ( ამბულატორიის სამედიცინო ბარათი)  შესწავლა ნოზოლოგიური ჯგუფების მიხედვით.

კერძოდ:

ზოგად თერაპიული (სუთნქვითი, ალერგია, რევმატოლოგია, ჰემატოლოგია და სხვა),  ფსიქო-ნევროლოგიური ( თავის ტკივილი, მეტყველების მოშლა, ზოგადი ასთენია, მეხსიერების დაქვეითება და სხვა), გარსტრო-ინტენსტინალური ( დიარეა და სხვა), ენდოკრინოლოგიური, რეპროდუქტოლოგიური, ოფთალმოლოგიური,  ოტორინოლარინგოლოგიური და სხვა მიმართულებით, ასევე მკურნალობისა და თვითმკურნალობის  თვალსაზრისით.

 

ძირითადი ასაკობრივი ჯგუფები: პერიატრიული, გერიათრიული, რეპროდუქციული  

 

1.    პროფესორი ო.თოიძე

2.    პროფესორი თამარ გოდერიძე

3.    ასისტენტ პროფესორი თინიკო მანჯავიძე

4.    ასოცირებული პროფესორი მარიამ გოგიჩაძე

5.    პროფესორი აპოლონ მესხი

6.    პროფესორი ნიკოლოზ ფრუიძე

7.    ასოცირებული პროფესორი თემურ მიქელაძე

8.    პროფესორი გვანცა არველაძე

9.    ასოცირებული პროფესორი ნანა ზავრადაშვილი

10. პროფესორი ნინო რაჭველიშვილი

11. პროფესორი ლალი ბეიტრიშვილი

12. პროფესორი თემურ ვასილიძე

13. ასოცირებული პროფესორი ლელა  შენგელია

14.  ეკა ჩერქეზიშვილი

 

და სხვა ადამიანური ტექნიკური რესურსი - 3

 

პროგრამის სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

 

პროფესორი მაია ბუწაშვილი

 

2. პროგრამას  ჰყავს ადმინისტრატორი, რომელიც  დადგენილ ღონისძიებებს უწევს ადმინისტრირებას განსაზრვრული ვადების მიხედვით, თვეში ერთდელ უზრუნველყოფს სამეცნიერო ჯგუფის შეხვედრას

 

3. ხარჯებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სპეცილისტი

 

4. სამეცნიერო უნარების მქონე მენტორები ნოზოლოგიების/

ქვეპროექტების მიხედვით

 

 

ა.სტუდნეტების ჩართულეობის ხანგრძლივბოა არის მინიმუმ 1 სემესტრი

თითოეულ ნოზოლოგიაზე შესაძლებელია მინიმუმ 2 და არაუმეტეს 7 სტუდენტისა.

ბ. მონაცემების მოპოვებზე თითოეულ ნოზოლოგიაზე შესაძლებელია მუშაობდეს ასევე მინიმუმ 1 და არაუმეტეს 10 სტუდენტისა სემესტრის განმავლობაში

გ. კვლევებში ჩართვის არეალი მოიცავს ლიტერატურულ დამუშავებას, მონაცემების მოპოვება-დამუშავებას, ანალიზში ჩართულობას, სამეცნიერო სტატიის მოზადების ხელშეწყობას;

დ. მენტორის ზედამხეველეობის ქვეშ  შესრულებული ნამუშევარის შესაბამის კონფერენციებზე წარდგენას

 

 

 

 

ა.თითოეული ნოზოლოგიისა და პრობლემური საკითხის მიხედვით ფორმირებულია

კვლევის ქვეპროექტები

 

ბ. პროექტი ფინანსდება საქართველოს უნივერსიტეტის

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის მიერ

 

გ. ხარჯები ითვალისწინებს: 1 მკვლევარების შრომის ანაზღაურებას,

2 საოპერაციო ხარჯებს,

3 მატერიალურ და ტექნოლოგიურ ხარჯებს,

4 პროფესიულ კომუნიკაციის აუცილებელ ხარჯებს (სემინარები, კონფერენციებში მონაწილეობა)

5 პუბლიკაციის ხარჯებს

 

 

 

 

საორიენტაციო პროპორციით

სკოლა 30%

 

მედიცინის დეაპრტამენტი 50%

უნივერსიტეტი 20%

 

 

 ეტაპი 1 - სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავება (1-3 წელი)

 

შედეგი: ნოზოლოგიური ჯგუფების მიხედვით მიმოხილვითი სტატიების მომზადება და წარდგენა იმპაქტფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალებში   (არანაკლებ 7, წლები: 2021 , 2022, 2023)

 

 

 

 

 

ეტაპი 2 -  კვლევის მეთოდის შემუშავება და ვალიდაცია

 

შედეგი: მეთოდის განსაზღვრა და ვალიდაცია

2022

ბიოეთიკის საბჭო,

დასკვნების გაცემა კვლევის მიმართულებების მიხედვით

 

 

 

ეტაპი 3 

პჯდ რგოლის ექიმებისა  და სპეციალისტების ჩართულობის მოტივირება კვლევის პროცესში.

 

კვლევებში ჩართული-მონაწლე  პირების ინფორმირებული თანხმობის მოპოვება,

ბარიერების  იდენტიფიცირება

 

2022-2023 წწ

ყველა მკვლევარი

 

 

 

ეტაპი 4

 

მონაცემების შეგროვება 

2023 -2024 წწ

ყველა მკვლევარი

 

 

 

ეტაპი 5

 

ანალიზი და შედეგების მიღება

2024

ყველა მკვლევარი

 

 

 

ეტაპი 6

სტატიების სამეცნიერო ჟურნალებში წარდგენა- გამოქვეყნება  (არანაკლებ 12 სტატიისა)

 

2024 წელი

ყველა მკვლევარი

 

 ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი