1. პროგრამის აღწერა

პროგრამის ყველა სავალდებულო მოდულის გავლის შედეგად, პროგრამის მსმენელი მოიპოვებს სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარების უფლებას. აღნიშნული გამოცდის ჩაბარების შედეგად, მსმენელს მიენიჭება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის კვალიფიკაცია ნებისმიერი სექტორული მიმართულებით, რათა განახორციელოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ფუნქცია-მოვალეობები ნებისმიერ ეკონომიკურ/არაეკონომიკურ სექტორში.

  1. პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი და მოახდინოს მისთვის საჭირო კომპეტენციების განვითარება, ორგანიზაციაში დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით.

  1. დასაქმების სფეროები

პროგრამის დასრულებისა და შესაბამისი სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, პირი შეძლებს, დასაქმდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პოზიციაზე ნებისმიერ კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციაში ნებისმიერი სექტორული მიმართულებით.

  1. პროგრამის მოდულების აღწერა

პროგრამა მოიცავს სასწავლო მოდულების ერთობლიობას, რომლის ხანგრძლივობაა 230 აკადემიური საათი, საიდანაც 133 საათი ეთმობა თეორიულ, ხოლო 97 - პრაქტიკულ სწავლებას.

  1. პროგრამის ფასი და განრიგი:
  • ინტენსიური კურსი:

ორშაბათი - შაბათი 10:00-დან 3:00 საათამდე

ხაბგრძლივობა - 8 კვირა; 230 საათი (133 თეორიული + 97 პრაქტიკული)

ფასი - 1890 ლარი

  • არაინტენსიური კურსი:

სამშაბათი, ხუთშაბათი 19:00-დან 22:00 სთ-მდე, შაბათი 10:00 - დან 16:00 სთ-მდე

ხანგრძლივობა - 20 კვირა; 230 საათი (133 თეორიული + 97 პრაქტიკული)

ფასი - 2080 ლარი

კურსზე რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 20 მაისი

კურსზე რეგისტრაციისთვის მიჰყევით ბმულს:  https://forms.office.com/r/x1nZVRzS4U

 (კურსზე რეგისტრაცია ხდება რიგითობის მიხედვით ზღვრული ადგილების ამოწურვამდე)OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia

STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia